Logo mobile

Tin tức

Ưu điểm phân phức – hỗn hợp

Ưu điểm phân phức – hỗn hợp

Hiện nay chúng ta hoàn toàn khẳng định việc sản xuất phân phức-hỗn hợp là một tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp

Nhà nông chia sẻ

Trồng Hồ Tiêu Trên Cây Trụ Sống

Trồng Hồ Tiêu Trên Cây Trụ Sống

Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ bê tông và các loại cây trụ sống. Thực tế cho thấy trồng tiêu...