Logo mobile

Nhà nông chia sẻ

Trồng Hồ Tiêu Trên Cây Trụ Sống

Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ bê tông và các loại cây trụ sống. Thực tế cho thấy trồng tiêu...

Canh Tác Hồ Tiêu Bền Vững

Những năm gần đây, dịch bệnh chết nhanh, chết chậm, thối rễ, rụng lóng cây hồ tiêu xảy ra trên diện rộng ở Tây Nguyên làm ảnh hưởng rất lớn...

Chăm sóc cây cafe mùa mưa

Mùa mưa bắt đầu cũng là lúc quả cà phê vối bắt đầu tăng nhanh về kích thước, cùng lúc đó có sự tăng trưởng nhanh của cành, chồi trên...

Chia sẻ kinh nghiệm trồng xen canh hồ tiêu

Là người con của Đồng Nai sang Bình Phước lập nghiệp, bước đầu gặp không ít khó khăn “lấy ngắn nuôi dài, ” bạn Đỗ Trường Sơn nay đã trở...