Logo mobile

Giới Thiệu Phân Bón Hiệu Máy Cày

Phân bón hiệu máy cày được thành lập năm 1986. Có chức năng và nhiệm vụ như sau :
- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phân bón nội, ngoại nhập.
- Cung cấp nguyên liệu hữu cơ vi sinh cho các đơn vị sản xuất phân bón.
- Hợp đồng liên doanh – liên kết và chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón.
- Tư vấn miễn phí cho bà con nông dân về gieo trồng, chăm sóc cây trồng...

Mặt hàng phân bón của công ty hiện nay đang có mặt hầu hết tại các đại lý từ miền Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ….thị trường Campuchia, Lào, Myanma...
Các loại sản phẩm chủ yếu của chúng tôi đang sản xuất hiện nay là:
+ Phân lân hữu cơ sinh học Sài Gòn
+ Phân hữu cơ đa vi lượng Sài Gòn
+ Phân vi sinh tổng hợp Biomix-C
+ Phân khoáng tổng hợp Sài Gòn
+ Phân hữu cơ vi sinh OMF
+ Phân hữu cơ sinh học BOF và hơn 80 sản phẩm NPK các loại